วันที่ ๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๔๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะพูดคุย หารือข้อราชการ ประสานงาน  และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ภ.จว.ปัตตานี ให้นายปีเตอร์ ริว่า หัวหน้าสำนักงานรักษาความมั่นคงการฑูต สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งนำคณะฯ ออกศึกษาสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศจังหวัดปัตตานี และมอบของที่ระลึกในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยม ภ.จว.ปัตตานี

S__8937511S__8937514S__8937551S__8937620S__8937622S__8937655S__8937712S__8937713S__8937715