วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดวิมลวัฒนาราม (วัดเขา) เทศบาลเมืองตะลุบัน  อ.สายบุรี จว.ปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ

S__6930439S__6930440S__6930441