พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมละศีลอดรอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๐

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, หน.สภ. ในสังกัด พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมละศีลอดรอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๐ ที่จัดขึ้น เพื่อให้กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับภาคประชาชน ณ ห้องอาหาร ภ.จว.ปัตตานี

S__9257145S__9257146S__9257147S__9257148S__9257150