วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, หน.สภ. ในสังกัด พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมละศีลอดรอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๐ ที่จัดขึ้น เพื่อให้กำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนา และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับภาคประชาชน ณ ห้องอาหาร ภ.จว.ปัตตานี

S__9257145S__9257146S__9257147S__9257148S__9257150