ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จำนวน ๑ หลัง ๑๐ คูหา ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปน.๔๒๗ ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะรูปทรงของอาคารเรือนแถวดังกล่าว เป็นอาคารเรือนแถวไม้ ๒ ชั้น ทรงจั่ว ก่ออิฐบริเวณชั้นที่ ๑ ของอาคาร โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จะรื้อถอนอาคารหลังดังกล่าวด้วยวิธีขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าสู้ประมูลราคาขายทอดตลาดของทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

S__6815746S__6815747S__6815748S__6815749

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ ที่นี่