ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง 7 คูหา

123


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่