ภ.จว.ปัตตานี​ ขอนำเรียนการติดตั้งตู้ปันสุข​ ที่​ สถานีตำรวจ​ในปกครอง​ติดตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา​ ที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 (COVID-19)