เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เป็น ประธาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี อ.สายบุรี จว.ปัตตานี