เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี