เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.อธิป แสงวันลอยรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ชัยยันต์ บัณฑิตรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ ณ ภ.จว.ปัตตานี