เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด การสังเกตวัตถุต้องสงสัยและการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เมื่อพบวัตถุต้องสงสัย หรือเกิดเหตุระเบิดเบื้องต้น ให้แก่ จนท.ระดับ ผบ.หมู่ – รอง ผกก. ที่ทำหน้าที่ ป้องกันปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน และงานจราจร ของ สภ. ในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี
ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี