พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนำเครื่องมือออกตรวจในพื้นที่เขตเมืองปัตตานี และตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษและชุด อส.คุ้มครองตำบลของเมืองปัตตานีและมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน