เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการประชุมวิชาการ การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ณ สนามบินบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี