เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประยงค์ โคตสาขา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ปัตตานี 21(ยะรัง) และเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี 4 และชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี