วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
พล.ต.ต.ดุษฏี ชูสังกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
ร่วมต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการติดตามสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่ ตำบล ตะลุโบะ และ ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี