วันที่ 19 มกราคม 2564 พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และข้าราชการตำรวจ เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตน และอุดมคติตำรวจ กวดขัน ปลูกฝัง ระเบียบวินัย ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี