วันที่ 21 มกราคม 2564 พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ที่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีพบข้าราชการฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ