วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาปฏิบัติภารกิจที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อ.เมืองยะลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ สภ.เมืองปัตตานี