วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยม หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ปัตตานี 4 (แยกฟอร์ด) ตำบลดอนรัก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ปัตตานี 12 (เกาะหม้อแกง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(COVID -19) เกาะหม้อแกง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบข้าราชการฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจ