วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชน โดยมีพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา และสมาชิกอาสารักษาดินแดน การมอบเข็มสดุดี และการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ ๑ อ.เมือง จว.ปัตตานี