วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ และ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี