วันที่ 4 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม สภ.สายบุรี, สภ.ไม้แก่น, สภ.กะพ้อ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วยและได้กำชับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รับผิดชอบการระวังป้องกันที่ตั้งโดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ กำชับห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด