วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม สภ.ราตาปันยัง รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของหน่วย และได้กำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานีตำรวจ เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจระดับสารวัตร..ที่ใส่ใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี