พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เข้าพบ บาบออับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าของสถาบันปอเนาะสะนอดารุสลาม และมอบอินทผาลัม เพื่อรับประทานในห้วงเดือนรอมฎอน
เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันจำเริญด้วยความประเสริฐ ความดีงาม และความเป็นศิริมงคลอันมากมาย เป็นเดือนแห่งการถือศีลอด ซึ่งการถือศีลอดนั้น เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของศาสนาอิสลาม จะละศีลอด ด้วยการรับประทานอินทผาลัม

Advertisement