ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ออกตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ที่ สภ.หนองจิก, สภ.ตุยง และจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ที่จุดตรวจเกาะหม้อแกง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี พบกับ นายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปัตตานี และนายอำเภอหนองจิก มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจเช่นกัน