วันที่ ๑๑ ก.ค.๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ที่ถนนสาย ๔๒ ต.ละหาร อ.สายบุรี จว.ปัตตานี ได้แนะนำการปฏิบัติในการคัดกรองยานพาหนะ เพื่อเข้าสู่พื้นที่การตรวจยานพาหนะและบุคคล ที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานี และได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่