วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี