พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.ไม้แก่น ตรวจเยี่ยม หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๔๓ สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ได้มอบนโยบายและแนะนำการปฏิบัติ การบูรณาการกับหน่วยในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจป้องกันโรคติดเชื้อ การครองพื้นที่ให้ปลอดภัยการป้องกันการโจมตีที่ตั้ง การลาดตระเวณนอกฐาน การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งการระวังป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙