เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี