วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๔ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายอับดุลการิม ยูโซะ สาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สถานที่กักกันเพื่อสังเกตุอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Local Quarantine (LQ) ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี