วันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ศฝร.ภ.9
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.อธิป แสงวันลอย รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ประยงค์ โครตสาขา รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ชัยยันต์ บัณฑิต รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อม หน.สภ. และข้าราชการตำรวจในสังกัด

ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ในตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป พร้อมนี้ พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้กล่าวอำลาหน่วย และกล่าวส่งมอบหน้าที่ จากนั้น พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ และให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี