วันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 08.30 น.
พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมตัวแทนข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64
ณ อาคาร ภ.จว.ปัตตานี