วันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ทั้ง 16 สภ. จำนวน 80 คน , ชมรมแม่บ้านตำรวจปัตตานี จำนวน 10 คน , ข้าราชการอื่นในพื้นที่ จำนวน 10 คน , ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่เขตเมืองปัตตานี จำนวน 10 คน ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจของข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ปัตตานี ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี