วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 10.20 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจสถานียุทธศาสตร์ลางา อ.มายอ จว.ปัตตานี ได้กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ตั้ง กวดขันระเบียบวินัย ความประพฤติ การแต่งกาย ทรงผมให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. โดยเคร่งครัด