วันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 14.50 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 41 (ปะนาเระ) ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาท หากมีเหตุเกิดขึ้นให้พร้อมตอบโต้ได้ทันที เน้นย้ำการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ และรักษาความสะอาดบริเวณรอบที่ตั้ง กวดขันระเบียบวินัย ความประพฤติ การแต่งกาย ทรงผม ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร.