วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี