วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีมอบสิ่งของ(ถุงยังชีพ) มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ตามโครงการ”หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ โดยมีประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดร.มนัส โนนุช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จว.ปัตตานี