วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 13.00 น.
พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง​ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี
สว.งานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.ปัตตานี
สว.อก.สภ.ยะหริ่ง
เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.ปัตตานี
เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง
ได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.ยะหริ่ง งวดที่1 และ2

Advertisement