วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.10 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในวโรกาสคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบปีที่ 42 ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป้ตตานี