วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.
พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พ.ต.อ.กีรติ เเวยูโซ๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี