วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี