วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ.เมือง จว.ปัตตานี