วันนี้ 29 ธ.ค.65 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี ร่วมลงพื่นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจภูมี ถนนสาย 42 อ.ยะหริ่ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รอง ผวจ. เป็นประธานในการออกตรวจเยี่ยม

Advertisement