วันนี้ 3 ม.ค.66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมพิจารณาโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Advertisement