วันที่ 9 ม.ค. 2566 เวลา 10.45 น. พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยม สภ.ตุยง พบ สวญ. สวป . และ ข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้
– กำชับการปฏิบัติงานการดำเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของงานป้องกันปราบปราม
– กำชับให้มีการ รปภ.หน่วย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง
– กำชับให้ดำเนินการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา และการดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืน
– กำชับให้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น สืบสวน จับกุม ผู้กระทำผิด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในทุกข้อหา และยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
– กำชับให้ดำเนินการป้องกันปราบปราม จับกุมการแข่งรถในทาง