วันนี้ 18 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น.

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง​ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ,

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ,

พ.ต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.ไม้แก่น,

สว.งานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.ปัตตานี,

สว.อก.สภ.ไม้แก่น

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานส่งกำลังบำรุง ภ.จว.ปัตตานี,เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สภ.ไม้แก่น

Advertisement