วันนี้ (2 ก.พ.66) เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
เป็นประธาน

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กสิคุณ
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (รถยนต์ป้ายแดง) ภายใต้โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 9 , สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี , บก.สส.จชต. , งานวินัย ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี และ ผู้แทน หน.สภ.ในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 ภ.จว.ปัตตานี