วันนี้ ๗ ก.พ. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๔๘ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จว.นครศรีธรรมราช