วันที่ 19 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมซักซ้อมการเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)