วันที่ 2 มี.ค.66 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชศักดิ์การะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมานาภบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี