วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล
ผกก.สภ.เมืองปัตตานี

พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตันเจริญ
ผกก.ปพ.สภ.เมืองปัตตานี/ผบ.ฉก.ตร.ปัตตานี 92

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจปราการ 3 (ปัตตานีคอนกรีต) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ จุดตรวจปราการ 3(ปัตตานีคอนกรีต) อ.เมือง จว.ปัตตานี

เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ มว.ฉก.นปพ.ปน.(แยกฟอร์ด) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ จุดตรวจ มว.ฉก.นปพ.ปน.(แยกฟอร์ด)

เวลา 09.45 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ฉก.ตร.ปน.9213(บขส) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ ฐาน ฉก.ตร.ปน.9213(บขส)

เวลา 10.00 น.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ฐาน ฉก.ตร.ปน.9212(โรงน้ำแข็ง) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ ฐาน ฉก.ตร.ปน.9212(โรงน้ำแข็ง)

เวลา 10.15 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ฐาน ฉก.ตร.ปน.9211(แยกบานา) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ ฐาน ฉก.ตร.ปน.9211(แยกบานา)

เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ฐาน ฉก.ตร.ปน.92 (วัดแหลมนก) พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ในโอกาสนี้ได้มอบข้าวสาร,ขนมปัง และกาแฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลด้วย ณ ฐาน ฉก.ตร.ปน.92 (วัดแหลมนก)

Advertisement